Правила и условия

Home » Правила и условия

Общи

Тези Общи правила и условия задават правилата, по които можете да използвате и достъпвате уеб страницата на Pokera.bg. Като достъпвате или използвате Сайта или която и да било услуга предоставена чрез Сайта, вие потвърждавате и гарантирате, че сте прочели, разбрали и се съгласявате да се съобразявате с Общите правила и условия за ползване на Pokera.bg.

Защита на данни

Сайтът на Pokera.bg не събира лични данни, с изключение на „бисквитки“. Повече информация относно нашата политика за поверителност, свързана със събирането на „бисквитки“, можете да намерите тук.

Права върху собственост

Цялото съдържание на сайта Pokera.bg е защитено от авторски права и не може да бъде възпроизвеждано без изричното съгласие и разрешение на Pokera.bg.

Отказ от отговорност

  • Сайтът Pokera.bg, с всички негови прилежащи страници, има изцяло информативен характер. На сайта не може да се играе покер, не се организират хазартни игри, не се предлагат онлайн хазартни услуги и не се приемат залози под никаква форма.
  • Сайтът Pokera.bg рекламира уеб страници, свързани с хазартна дейност, но не предоставя игрални услуги под никаква форма.
  • Информацията, която се предоставя на сайта Pokera.bg, трябва да се използва само с насочваща цел.
  • Pokera.bg не поема никаква отговорност за каквито и да било грешки на уеб страницата, включително пропуски или неточни материали.
  • Pokera.bg не поема никаква отговорност за каквито и да било щети, пропуснати ползи или други вреди и загуби, свързани с хазартни дейности, на читатели на уеб страницата, дори и те да се дължат на информацията, намираща се на нея.
  • Статиите на Pokera.bg не са насочени към малолетни и непълнолетни лица.
  • Като посетители на Pokera.bg е нужно да осъзнавате, че хазартът може сериозно да ви навреди в много отношения, включително и финансово. Ако не разбирате това, прекратете посещенията на сайта и се информирайте повече относно Отговорно залагане.
  • Информирайте се за законодателството в България по отношение на онлайн хазарта, преди да започнете използването на онлайн зали, предлагащи хазартни игри, до които е възможно да достигнете чрез сайта на Pokera.bg.
  • Отговорност на посетителите на Pokera.bg е да гарантират, че отговарят на всички възрастови и други регулаторни изисквания, преди да регистрират акаунт на всеки сайт за хазарт, който се представя или споменава по какъвто и да е начин на Pokera.bg.
  • Отговорност на посетителите на Pokera.bg е да гарантират, че отговарят на всички възрастови и други регулаторни изисквания, преди да регистрират акаунт на всеки сайт за хазарт, който се представя или споменава по какъвто и да е начин на Pokera.bg.

Pokera.bg си запазва правото по всяко време да променя или прекратява, временно или завинаги, услугата (или част от нея) с или без предизвестие.

Pokera.bg си запазва правото да изменя Общита правила и условия за ползване по всяко време, без предизвестие.

Последна актуализация: 25.03.2021